Algemene Voorwaarden

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot krijgt de klant deze voorwaarden doorgestuurd en gaat deze, als geen tegenbericht wordt gegeven, automatisch akkoord.

Voor sommige shoots gelden andere, specifieke voorwaarden. Deze worden samen met de klant vastgelegd en besproken.


  • RAW bestanden en originele onbewerkte fotobestanden worden niet vrijgegeven
  • De rechten van de foto’s blijven ten alle tijden bij de fotograaf Ineke Vaasen.
  • De foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is afgesproken.
  • Prints worden uitsluitend geleverd  in samenspraak met de leveranciers  van Bloemerich by Ineke VJ.  Digitale bestanden worden uitsluitend verstrekt in kleine resolutie  voor sociale media.
  • De foto’s mogen niet door de klant of enige andere persoon worden nabewerkt, hieronder vallen ook filters op sociale media en bijsnijden.
  • De foto’s worden zonder beeldmerk verstuurd. De ontvanger van de foto’s dient daarom altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s. Hier zijn uitzonderingen op mogelijk, bijv. bij commerciële shoots, dit kan voorafgaande aan de shoot schriftelijk worden besproken.
  • De fotograaf mag de foto’s gebruiken voor eigen portfolio d.w.z. website, blog en sociale media met vermelding van de gefotografeerde en het team. Indien de gefotografeerde/opdrachtgever hier bezwaren op heeft of werkt met embargo dient dit voorafgaande aan de shoot schriftelijk te worden besproken, zodat we tot een oplossing kunnen komen.
 
De overige voorwaarden zoals opgesteld door www.DuPho.nl (https://bit.ly/2D4Wzotzijn verder van toepassing.